Workshop Moderování


Formulovat myšlenky do smysluplných vět a hledat otázky a odpovědi. To si vyzkoušíme na Workshopu Moderování. Různé názory, různé pohledy na stejné téma, diskuze, respekt, hledání vhodných slov a argumentů. Čistá mluva.


Workshop doporučujeme již starším studentům, které tento obor láká, chtějí si ho vyzkoušet, nebo mají před sebou roli ve studentském parlamentu apod.


Součástí workshopu je diskuze o daném tématu, orientace a práce se zdroji, tvorba konceptu a otázek a diskuze samotná.


Délka workshopu: 3 hodiny (2 přestávky)

Věk: od 13 let

Počet studentů: dle dohody 

Vede: Karolína Chudobová

        🔴 V případě zájmu o uspořádání workshopu ve vaší škole,  napište