Umění SEBE-PREZENTACE


🟣Sebeuvědomění: stanovení cíle, příprava, neverbální komunikace, rétorika, technika projevu

🟣Příprava podkladů, vyhledávání zdrojů a práce s textem

🟣Postoj, pozitivní přístup, otevřenost

🟣Zpětná vazba


 AUTENTIČNOST . SROZUMITELNOST. DŮVĚRYHODNOST. EMOCE.  PŘESNOST

To je jen několik prostředků, které nám pomáhají dovést naší rétoriku k dokonalosti. A přesně to na našem workshopu trénujeme. Z vystupování před lidmi se pak stane zábava, nikoliv stresující okamžik, který vás na všech úrovních jen paralyzuje. Workshop vede: Karolína 

Už dávno není tajemstvím, že umění sebeprezentace a umění prezentace jako takové znamená minimálně 50% úspěchu. Nejspíš i víc. Jenže je na osvojení této dovednosti ve školách prostor? 

Cílem workshopu je uvědomění si důležitosti umění sebe-prezentace a sebedůvěry. Seznámení se s jednoduchými technikami, které nám pomáhají zbavit se stresu a trémy. V případě zájmu můžeme navázat workshopem Moderování.

Během tohoto workshopu se věnujeme všemu, co nám může k sebevědomému projevu pomoci. Ujasníme si, kde všude lze v současné době hledat zdroje a jakým zdrojům věřit. Povíme si, jak je důležité o informacích přemýšlet a zdroje si i ověřovat. Pracujeme s textem, ze kterého vybereme to nejdůležitější, co nám poslouží k přípravě prezentace. Osvojíme si některé techniky, které nás uvolní před projevem jako takovým. Tyto dovednosti nám pomáhají během jakékoliv veřejné prezentace. Ať už před třídou, nebo před větším publikem.

Tematické okruhy odpovídají věkovému rozhraní žáků a studentů.

Délka workshopu: 3 hodiny / 2 přestávky/

Věk: od 13 let


🔴 Pokud máte zájem o uspořádání workshopu u vás ve škole, napište nám.